San Miguel, hãng bia lớn nhất Philippines, đang cân nhắc và có thể sẽ chào mua cổ phần Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).