Để review sàn chứng khoán quốc tế một cách khách quan nhất, chúng ta có rất nhiều yếu tố để đánh giá. Trong đó phải kể đến các đặc tính pháp lý, sự đa dạng sản phẩm đầu tư, cũng như các chính sách dịch vụ của sàn. Và thông qua đó, Lion Brokers được giới chuyên môn đánh giá là Top 3 sàn giao dịch chứng khoán quốc tế uy tín nhất.