Hôm 30/5, Công ty Cổ phần VNG ký biên bản ghi nhớ với Sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) để tiến tới thực hiện IPO và niêm yết tại sàn này. Vậy điều kiện và các bước để một doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán lớn thứ hai thế giới này ra sao?