Sàn giao dịch tốt nhất cho trader mới phải dễ sử dụng, dễ tiếp cận và cung cấp kiến thức cơ bản nhất. Sàn cũng nên có nhiều dữ liệu thị trường, bao gồm tin tức thị trường, nghiên cứu và phân tích. Vậy cùng chúng tôi review sàn chứng khoán JP Pro - Một trong những sàn đang được chú ý gần đây.