Hôm nay (29/2), Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2016. Vấn đề nóng liên quan đến kỷ luật cán bộ liên quan đến sai phạm tại tòa nhà 8B nhà lê Trực đã được Văn phòng chính phủ trả lời cụ thể.