Bên cạnh căn bệnh mãn tính của ngành trang sức - rút ruột tuổi vàng, thông tin vàng giả “chất lượng cao” cũng khiến nhiều người tiêu dùng e ngại. 
Và thị trường này trở nên 
ế ẩm dù đang vào mùa 
mua sắm.