Sức tiêu thụ rượu Mao Đài, quốc túy của Trung Quốc đang tăng đột biến sau thời gian tạm lắng dưới chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.