Hoạt động cho vay tiêu dùng (CVTD) đã trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế và lợi ích của nó là điều đã được khẳng định. Tuy nhiên, vấn đề lãi suất CVTD cao thấp thế nào luôn là điều được các chuyên gia bàn thảo sôi nổi.