Sự phục hồi của thị trường trong tuần cuối tháng 8 được đánh giá là lỏng lẻo do không có dòng cổ phiếu dẫn dắt. Và thị trường những ngày đầu tháng 9 đang là đấu trường thử thách tâm lý giữa người mua và người bán.