“Cắt lỗ đứng ngoài, lo ngại giải chấp, thử thách rất lớn, rủi ro điều chỉnh mạnh” là những suy nghĩ khá đồng nhất trong tuần qua...