Hãng xe nổi tiếng của Ấn Độ là minh chứng cho thấy không phải cứ tốt nhất mới có thể giành chiến thắng.