Hiện tổ chức này đang rất quan tâm đến chương trình khởi nghiệp thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo...