Nga đang phát triển một nền tảng robot tự động mới có khả năng thay đổi hình dạng thành nhiều loại phương tiện chiến đấu khác nhau.