Công ty Reed Tradex - nhà tổ chức triển lãm hàng đầu ASEAN, đã đem lại nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, thông qua việc tổ chức thành công 3 sự kiện: “Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 6”, “Vietnam Manufacturing Expo 2015” và “Triển lãm Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2015”, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội.