Lĩnh vực kinh doanh thể thao trong thời đại kỹ thuật số đang là hướng đi tương lai của các công ty công nghệ tại Trung Quốc. Trong đó, Alibaba nổi bật khi xuất phát chậm hơn đối thủ cạnh tranh, nhưng vẫn được đánh giá cao vì lợi thế nhờ quy mô và tiềm lực tài chính.