Những bất cập trong quy định về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng đã được cơ quan Hải quan và nhiều DN kiến nghị trong thời gian dài nhưng Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng) chậm thay đổi. Theo Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), rào cản hành chính này đang gây nên sự thiếu hiệu quả trong hoạt động XNK của Việt Nam.