Đối với Kapoor, không tồn tại câu hỏi “Đâu là phần khó nhằn nhất trong công cuộc lội ngược dòng tại Mead Johnson?”.