Đối với các nhà nhập khẩu thạo đời, rác thải tái chế nhập khẩu có giá trị cao không kém gì các thùng dầu mỏ.