Cuộc đua cho vị trí "cường quốc" về trí tuệ nhân tạo đang diễn ra giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Bên nào sẽ trở thành siêu cường trước tiên?