Lượng vàng nắm giữ của SPDR Gold Trust, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới, giảm xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008.