Đồ án quy hoạch khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng diện tích đất xây dựng trụ sở công an, quân sự tối thiểu khoảng 5ha, đơn vị biên phòng là 2ha; nghiên cứu bố trí quỹ đất để xây dựng bãi đỗ xe trong khu dân cư đảm bảo yêu cầu phát triển trong tương lai.