Ngày 24/8, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cùng Bộ KH&ĐT đã tổ chức hội thảo quốc tế nhằm hoàn thiện dự án Luật Quy hoạch sẽ trình ra kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII vào tháng 10. Nhiều bất cập trong công tác quy hoạch được các đại biểu, chuyên gia nêu ra.