Hiện tại, quỹ đất mà Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) được giao để phát triển các khu đô thị mới trong cả nước lên đến hơn 3.158 ha đất. DIG có quỹ đất lớn ở các khu đô thị cấp II và liên quan nhiều các vùng gắn với phát triển bất động sản du lịch hoặc vùng phát triển khu công nghiệp như Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Phú Quốc, Vĩnh Phúc, Đà Lạt…