Với quy trình kiểm soát chất lượng không theo một quy chuẩn quốc gia, Việt Nam đang trở thành thị trường béo bở để hàng nhập giá rẻ ngày về nhiều hơn.