Một ủy ban Quốc hội Malaysia đã xác định được ít nhất 4.2 tỷ USD dưới dạng giao dịch bất thường có liên quan tới quỹ 1MDB - Quỹ đầu tư quốc gia Malaysia.