Quốc hội Myanmar vừa thông qua Luật quản lý chung cư (condominium) tại nước này. Theo đó, chủ đầu tư có quyền bán tối đa 40% số căn hộ trong tòa nhà cho người nước ngoài.