Quỹ đầu tư tư nhân 3G Capital của Brazil được xem là "kẻ săn hàng" đáng sợ nhất ngành thực phẩm.