Sức khỏe tài chính của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang sụt giảm do kinh tế tăng trưởng chậm lại và lợi nhuận ít đi