Những tranh cãi giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa sẽ khiến quy trình lựa chọn thẩm phán tối cao mới của Mỹ trở nên khó khăn và gian nan hơn rất nhiều.