Quảng cáo vượt quá sự thật, nhập nhằng trên nhãn sản phẩm nhằm “lòe” người tiêu dùng… là thực trạng thị trường sữa hiện tại ở VN.