Một năm vài lần, tỷ phú đầu tư Warren Buffett lại mời các sinh viên kinh doanh đến thành phố Omaha quê hương ông để nói chuyện.