Có 9 nhóm vấn đề hiện doanh nghiệp Việt Nam đang gặp vướng mắc đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi tới Văn phòng Chính phủ trước thềm Hội nghị Thủ tướng gặp doanh nghiệp và các vấn đề này tiếp tục được VCCI gửi báo cáo bổ sung lần 2.