Sự vào cuộc của các đại gia tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản đã góp phần thúc đẩy thị trường, tạo ra sự thay đổi trong phân khúc bất động sản cao cấp.