Do chủ quan hoặc thiếu hiểu biết, không ít người mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng song không ý thức được việc quản lý sử dụng, dẫn đến việc bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản, hoặc dùng tài khoản vào mục đích phạm tội…