Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay của khối công ty quản lý quỹ tiếp tục không mấy sáng sủa. Giới làm quỹ hé lộ vì sao ngành quỹ lại khó kiếm lời đến vậy, đồng thời hy vọng tình cảnh này sẽ thay đổi trong bối cảnh chuyển động chính sách mới.