Với số lượng nhân viên khổng lồ, tỷ phú cho biết mình không quản lý họ bằng hàng tá quy định.