Kết thúc 1 tháng thực hiện nhiệm vụ giám sát, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng vận hành nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thủ đô.