Cơ quan chức năng TP HCM đã lấy 20 mẫu về kiểm tra và tất cả đều tồn dư 3 kim loại nặng là asen, đồng và kẽm.