Hàn Quốc đang bị kẹt ở cái thế mà khó có giải pháp vẹn toàn, do đó triển vọng về việc làm ấm lại mối quan hệ Trung - Hàn có lẽ cũng chỉ mang tính biểu trưng.