Dùng từ "thui chột" khi nói về quan hệ Nga-ASEAN là chính xác, bởi 20 năm qua, quan hệ 2 bên giống như "một đứa trẻ tập mãi không biết đi".