Phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại trụ sở chính Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ (PACOM) ở Hawaii, chuẩn bị đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN.