Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch đạt gần 60 tỷ USD năm 2014 và nhà đầu tư lớn thứ 9 trong 105 nền kinh tế.