Không có tuyên bố chung nào được đưa ra ngoài tuyên bố về khí hậu sau chuyến công du Mỹ, sứ mệnh xây dựng quan hệ cường quốc kiểu mới của ông Tập lần này trở nên bất khả thi.