Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ đang diễn ra ở Mỹ cho thấy khu vực ASEAN quan trọng với Mỹ và Mỹ quan trọng với ASEAN khi xét về lĩnh vực kinh tế. Trung Quốc là chất xúc tác cho mối quan hệ này.