Quan điểm có phần cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thương mại toàn cầu dường như đang có kết quả tích cực, khi các đối tác thương mại của Mỹ có vẻ xìu hơn.