Thời gian qua, câu chuyện trốn thuế, né thuế, chuyển giá của các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được nhắc đến rất nhiều.