Hai nhóm mặt hàng của Việt Nam đang bị áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng của Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) trong năm 2018 là quần áo lót và quần áo trẻ em.