Rất mực điềm tĩnh và rất đỗi khiêm nhường, ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam và Lào, Campuchia có vẻ “đúng chất” một “người đàn ông công nghệ” - như ông vẫn thích mọi người gọi mình như vậy - hơn là một người làm kinh doanh. Nhưng trò chuyện với ông mới thấy rõ những khát khao cháy bỏng đưa Việt Nam tới gần hơn với thế giới bằng công nghệ, và gần 20 năm qua, ông đã làm được điều đó - bằng con mắt của một doanh nhân.