Việc phát triển hệ thống phân phối sản phẩm ngành may mặc ở nước ngoài đòi hỏi phải có vốn lớn, có sự hiện diện dài hạn và thường xuyên trong các hoạt động quảng cáo, tiếp thị thì mới mong có thể tồn tại được.