Trung Quốc đang chiếm trên 50% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam nhưng việc giảm phụ thuộc vào thị trường này là không hề dễ